Heel wat ziekenfondsen steunen de actieve sporters door middel van terugbetalingsmodaliteiten.
Daarom sturen wij in oktober/november al onze leden een attest op om tegemoetkoming aan te vragen bij hun mutualiteit.