Het lidgeld moet betaald worden voor 15/8/2020 op rekening IBAN BE52 0688 9982 8409 op naam van Mavoc Mechelen vzw. Bij betaling voor 1/8/2020 is er vroegbetaalkorting onder vorm van 5 drankjetons, bij verminderd lidgeld gezinskorting of andere geen supplementaire korting, (jetons kan je verkrijgen bij Margot Puttemans –
penningmeester/cafetaria, tijdens de openingsuren)

Basisbedragen

Divisie en Provinciale €250
Gewest + Sporta + jeugd €210
Recreatie + Volleybalschool €135

Uitzonderingen :

Betalen geen lidgeld :
a. Leden die actief meewerken in een werkgroep die een volledige jaarwerking heeft en dit vanaf het tweede jaar
b. Hoofdtrainers
c. Full time cafetaria medewerkers
d. Personen die enkel coachen, markeren, zaalverantwoordelijken, scheidsrechters.

 

Gezinskorting

Onder hetzelfde dak wonende leden: 2de betalend lid 40 euro korting, 3de betalend lid 60 euro korting. De
maximum korting is 60 euro. Het 4de, 5de, ... betalend lid heeft dus ook 60 euro korting.

Tegemoetkomingen

Indien 4 maanden aansluitend niet actief door kwetsuur, zwangerschap enz.dient slechts 60 % van het lidgeld betaald te worden (Gelieve de penningmeester op de hoogte te brengen in bovenstaande gevallen.)

Administratieve kost

Alle nieuwe seniors leden die vanaf 1 mei 2015 aangesloten worden zullen een éénmalige administratieve bijdrage van 35 euro betalen.
Indien het lid zich bij het verlaten van de club op een correcte manier uitschrijft, zal dit bedrag terugbetaald worden.

Uitpas met kansentarief

Zij die een uitpas met kansentarief hebben betalen zoals voorzien op de site van stad Mechelen uitpas met kansentarief hun lidgeld aan verminderd tarief.